ಮಾತಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು - ೨

8:03 PM

ಇಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ತೆಗೆದದ್ದು. ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಶಶಿಕಿರಣ್.

You Might Also Like

1 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook