storytelling

ರೀಟೆಲ್, ರೀಮಿಕ್ಸ್, ರೀಜಾಯ್ಸ್ ೨೦೨೦: ಕತೆಯೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ!

12:05 PM
Thoughts

The story of telling a story!

8:00 AM
Thoughts / ಕನ್ನಡ

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ದೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ನನ್ನ ಅನುಭವ

10:43 PM
Tech / ಕನ್ನಡ

ಟೆಕ್ನೋ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ 9: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ

11:00 AM
Thoughts / ಕನ್ನಡ

ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಕತೆಹೇಳಿ!

10:04 PM
Tech / ಕನ್ನಡ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಡುಗೊರೆ!

7:29 PM
Tech

Techno-fat to Techno-fit: Technology and our lives

9:41 PM

Popular Posts

Like us on Facebook