ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಕ್ರಾಂತಿ...

7:51 AM

ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಲೇಖನ ಇಂದಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಲೇಖನ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಗರುಡ ಗ್ರಿಡ್‍ನ ಜಾಲತಾಣ http://www.garudaindia.in/, ಲೇಖನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂತೆ www.garudaindia.com ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಚೇತನ್‍ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು :-)


You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook