ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾದ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ

5:26 PM

೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯನ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾರಣ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಇದು. ಚನ್ನರಾಯನ ದುರ್ಗದಂತೆಯೇ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಲೇಖನ ಇವತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚನ್ನರಾಯನ ದುರ್ಗದ ನೆನಪು ತರಿಸಿದೆ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook