ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ; ಇದು ವಿಶಿಂಗ್"

9:45 AM

ಆಗಸ್ಟ್ ೩೦, ೨೦೧೧ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದ ಪಠ್ಯರೂಪ ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್‍ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ!

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook