ಈ ವಾರದ ಅಂಕಣಬರೆಹ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ!

2:26 PM

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦, ೨೦೧೧ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಲೇಖನದೊಡನೆ 'ಕ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಎ' ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಲೇಖನದ ಪಠ್ಯರೂಪ ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪುಟವನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ!

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook