ಪದಗಳ ಆಟದ ಒಂದು ಶತಮಾನ

8:20 AM

ಮಾರ್ಚ್ ೨೩, ೨೦೧೪ರ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕನ್ನಡ ಪದಬಂಧಗಳ ಆಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 'Kannada Crossword Padabandha' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook