Swalpa Nostalgia!

9:47 PM

July 24, 1990 - Naanondu newspaper shuru maadida dina :-) Aaga moorane taragatiyallidde, mostly maLegaalada raje ittu anta kaansatte, Bengaloorige bandidde... Madhyahna enoo kelsa illade kootiddaga nanna thalege banda ideane Suddi patrike. Nanna 'sampaadakatva'dalli sumaaru mooru naalku varsha nadeda ee kaibarahada dinapatrikeya modala sanchike illide, nodi!

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook