ಲಂಡನ್ನಿಂದ...

1:54 AM


ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಅಂತರಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆ 'ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ'ದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಕಂತು ವಿಶ್ವಕನ್ನಡದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook