ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ

1:16 PM


೨೦೦೬ರ ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ರಂದು ಬ್ಲಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಮರೆತುಹೋಯಿತು! :-)

ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಷಸ್! ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿಹೋಗಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು!!

ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಹೀಗೆಯೇ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರಿ.

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ,
ಶ್ರೀನಿಧಿ

You Might Also Like

7 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook