ಕೊಡಗು: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ವಿಸ್ಮಯದ ನಾಡು

4:58 PM


ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ವಿಸ್ಮಯದ ನಾಡು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಟಿ. ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ 'Discover Coorg' ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಇದು. ಪ್ರಿಸಮ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರತಂದಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook