ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಂತರಜಾಲ"

10:13 AM

ಜನವರಿ ೪, ೨೦೧೧ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದ ಪಠ್ಯರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ.
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದ 'ಅಂತರಜಾಲ' ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಕರು 'ಅಂತರ್ಜಾಲ' ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಜಾಲ ವರ್ಸಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕುರಿತು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗಿಸಿದ್ದ ಬರೆಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.

You Might Also Like

1 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook