ನನ್ನ ಹೊಸ ಅಂಕಣ 'ಸ್ವ-ತಂತ್ರ'

11:43 AM

ಉದಯವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಯುವ ಸಂಪದ' ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ಅಂಕಣ 'ಸ್ವ-ತಂತ್ರ' ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜ. ೨೫) ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಂಕಣದ ಮೊದಲ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook