'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ!?' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ

10:28 AM

ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ 'ಫ್ಲಾಪಿಯಿಂದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ವರೆಗೆ' ಕುರಿತು ಮೇ ೩, ೨೦೧೩ರ 'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ!?' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಾ. ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶನದ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಪ್ನಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತರಜಾಲ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook