ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ

3:12 PM

ಮಾರ್ಚ್ ೮, ೨೦೧೫ರ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಇಂದು (ಮಾ. ೮) ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 'ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರು' ಮಾಲೆಯ ೧೧೦ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಕುರಿತ ಕೃತಿಯೂ ಒಂದು.


You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook