ಉದ್ಯೋಗ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ!

9:16 PM

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಹತ್ತು ವಾರಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬರಹಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓದಿ! Articles on careers... In Data Warehousing | Mainframes | Software Testing | Animation | Networking | Gaming | Technical Writing | KPO | Semiconductor Industry | Robotics
If you face any problem in accessing these images, please copy-paste the link to a new browser window.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook