ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್!

6:53 PM

ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಲೇಖನ 'ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್!' ಉದ್ಯೋಗ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಓದಿ!

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook