ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ಕುತಂತ್ರ ತಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಬಳಕೆ"

8:19 AM

ನವೆಂಬರ್ ೨೩, ೨೦೧೦ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದ ಪಠ್ಯರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ.

You Might Also Like

3 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook