ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ಟ್ವೀಟರ್ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ"

11:28 PM

ಮಾರ್ಚ್ ೨೯, ೨೦೧೧ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಮುದ್ರಣದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ, ಕತ್ತರಿಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲದ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಡಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇ-ಜ್ಞಾನ ಹೊಸರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ!

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook