ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ: "ಕ್ರೌಡ್‌ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ?"

10:04 AM

ಜುಲೈ ೨೬, ೨೦೧೧ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಓದಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಠ್ಯರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನೋಡಿ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook