ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ...

4:28 PM


ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಲದಿಂದ ಮೊದಲನೆಯದು ನನ್ನದು! ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲದಿಂದ ಮೊದಲನೆಯವರು ವಿಜಯನಗರ (ಹೊಸಪೇಟೆ) ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್, ಮೂರನೆಯವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯವರು ಡಾ. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook