ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಕುತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನಲ್ಲ!

12:23 PM

ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೈವೇರ್-ಮಾಲ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದ ಲೇಖನ ನೋಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾದಾಗ ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಜೂನ್ ೧೬ರ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

You Might Also Like

0 Responses

Popular Posts

Like us on Facebook